Kvalitet-Miljö


I dagens samhälle sliter vi hårt på vår natur genom utsläpp av föroreningar och skadliga ämnen. Vi lever i en värld fylld med stress och ohälsa. Målerikoncept vill vara med och ta sitt ansvar inom dessa områden. Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners ska vi alltid lämna arbeten av hög kvalitet – Fackmannamässigt utförda arbeten till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt som vi under arbetets gång skall säkerställa att såväl miljö som hälsa tar så liten skada som möjligt.

 

Miljö

Använda utvalda produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.
Minska antalet transporter genom planerat arbete.
Sortera avfall och föra det till miljöstation.

Kvalitet

Dokumentera och föra dialog med våra kunder
Följa branschens rekomendationer gällande produkter och utförande
Alltid uppträda trevligt och professionellt
Hålla rent och snyggt
Hålla tider
Lämna jobben i det utförandet vi själva förväntat oss av en hantverkare!

Hälsa

Använda verktyg som underlättar arbetet och minimerar påfrestningar för kroppen.
Använda skyddsglasögon, handskar och munskydd vid användning av produkter som kan vara skadligt för hud, lungor och ögon.
Planera våra projekt ordentligt, för en så behaglig och stressfri arbetsmiljö som möjligt.