ROT- Avdrag

Dags att måla om? Vi hjälper dig med ditt projekt från start till mål. Tack vare ROT-avdraget har du som privatperson gynnsamma priser på hantverkstjänster.

Om du anlitar ett företag för reparation och underhåll av en bostad eller fritidsbostad som du äger kan du göra avdrag för 30% av arbetskostnaden. Avdraget gäller inte kostnader för material och inköp. Du kan inte göra avdrag för nybyggt hus eller tillbyggnad till nya hus. Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för 30% av arbetskostnaden på maximalt 50 000 kronor per person och år.

Exempel:
Målerikoncept debiterar 25.000:- ink moms för arbetet i er bostad. Materialkostnaden för projektet blir 4.000:-. Den totala kostnaden uppgår då till 29.000 :- ink moms.
Med ROT-avdraget betalar du endast 17.500 kronor för arbetet (30% avdrag). Den totala kostnaden för projektet med ROT-avdraget blir då totalt 21.500 kronor inklusive moms – i detta exempel sparar du alltså 7.500:- genom att nyttja ROT-avdraget.
 
Mer information om ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida >>


Du är också alltid välkommen att kontakta oss för eventuella frågor.